Profox Protection for Food Quality and Safety

 

Utbildningar/kurser

Profox utbildar i

 

- Livsmedelssäkerhet

- Livsmedelshygien

- HACCP

- Lagar och regler,

- Märkning

- Kommunikation

Utbildningarna kan kombineras. Fråga även om andra utbildningar.

Nyheter

 

Profox håller på att ta fram en distansutbildning om HACCP livsmedelssäkerhet. Flera andra utbildningar är på gång.

 

Profox planerar också att ta fram en distansutbildning när det gäller märkning av livsmedel.

Kurs - Beräkna näringsvärde

för deltagare boende och verksamma i Skåne

Beräkna näringsvärde - för de som märker sina livsmedel med närings-värden - 17 november 2022 - sista anmälan 3 november. Workshop med arbete med egna etiketter. Program och underlag för näringsvärden ingår.

Kurs - Ändra eller starta livsmedels-företag

för deltagare boende och verksamma från Skåne

Ändra ditt livsmedels-företag eller starta nytt 10 november 2022- läs mer i länken - sista anmälan 27 oktober. Kursen tar upp förändringar kan göras och hur du kan starta ett livsmedels-företag.

Målsättning

 

Målsättningen med kurserna är att deltagarna ska förstå att det finns många olika goda möjligheter att starta igång eller att utveckla sitt företag. Under tidigare kurser har deltagarna fått mera mod, mera tro och lärt sig att det är lättare än de har trott.

Lösa problem

 

Det ska vara enkelt att vara företagare och under kurserna ges många olika exempel på hur olika problem kan lösas. Det finns också goda möjligheter att ställa frågor. Kurserna är anpassade efter deltagarna.