Profox Protection for Food Quality and Safety

 

Utbildningar/kurser

Profox utbildar i

 

- Livsmedelssäkerhet

- Livsmedelshygien

- HACCP

- Lagar och regler,

- Märkning

- Kommunikation

Utbildningarna kan kombineras. Fråga även om andra utbildningar.

Nyheter

 

Profox håller på att ta fram en distansutbildning om HACCP livsmedelssäkerhet. Flera andra utbildningar är på gång.

 

Profox planerar också att ta fram en distansutbildning när det gäller märkning av livsmedel.

Målsättning

 

Målsättningen med kurserna är att deltagarna ska förstå att det finns många olika goda möjligheter att starta igång eller att utveckla sitt företag. Under tidigare kurser har deltagarna fått mera mod, mera tro och lärt sig att det är lättare än de har trott.

Lösa problem

 

Det ska vara enkelt att vara företagare och under kurserna ges många olika exempel på hur olika problem kan lösas. Det finns också goda möjligheter att ställa frågor. Kurserna är anpassade efter deltagarna.

 

Kurser för ...

 

Profox har utbildningar för

- Livsmedelstillverkare

- Restauranger

- Kommuner

- Livsmedelsmyndigheter

- Olika organisationer

Även andra verksamheter kan vara aktuella.

Mixade kurser

 

De kurser som genomförs är ofta mixade kurser med deltagare från många olika verksamheter. Deltagarna lär sig mycket även från de som håller på med annan verksamhet. Kurserna är alltid anpassade efter de som deltar.