Profox Protection for Food Quality and Safety

Offentliga kök

Rådgivning/konsulthjälp

- Livsmedelstillverkare

- Lagar och regler

- Information och märkning

- Dricksvatten

- Restauranger

- Offentliga kök

Profox har erfarenhet från andra områden också. Ring och fråga.

Livsmedelstillverkare

 

Profox har mångårig erfarenhet från livsmedelsbranschen.

- Kött och slakt

- Mejeri

- Grönsaker och bär

- Bageri

- Fisk och fiskprodukter

- Ägg

En mångfald av kök

 

I den offentliga sektorn finns många olika typer av kök, produktionskök, skolkök, förskolekök, avdelningskök i äldreboenden och på sjukhus och många andra. Idag finns många begränsningar vad som får göras. Detta kan ofta ändras med enkla medel. Mer mat kan lagas och lagarna kan då ändå följas.

Bygga om eller nytt!

 

Det går att skapa enklare lösningar när kök ska byggas om eller om nytt kök ska byggas. Detta kan sänka kostnaderna, ibland mycket. Detta gäller stora kök, men framför allt mindre. Det går att spara pengar.

Nedkylning

 

Nedkylning till 8 grader på mindre än 4 timmar, måste man det? Det finns ingen lag på detta och har aldrig funnits. Enligt lagen ska man göra det så fort som möjligt. Nedkylningen till 8 grader har inget vetenskapligt stöd. Den verkligt vetenskapliga tiden är betydligt längre än så.

Varmhållning

 

För några år sedan togs lagkravet på varmhållning lägst 60 grader bort. Rekommendationen på två timmar togs också bort. Mat kan av säkerhets skäl hållas under 60 grader i flera timmar utan problem. Mat ska dock vara varm för smakens skull.