Profox Protection for Food Quality and Safety

Märkning och information

Profox utbildar i

 

- Livsmedelssäkerhet

- Livsmedelshygien

- HACCP

- Lagar och regler,

- Märkning

- Kommunikation

Utbildningarna kan kombineras. Fråga även om andra utbildningar.

Länkar

 

EUs lag om information och märkning -

EG-förordning 1169/2011

Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelsinformation - LIVSFS 2014:4

Kolla även Livsmedelsverkets hemsida om information och märkning

Lär dig mera om märkning av livsmedel. Skräddarsy kursen själv. Du kan få hjälp med detta. Förslag på innehåll:

- Vad ska märkningen innehålla?

- Begreppet vilseledande

- Olika tillsatser

- Allt packat behöver inte vara märkt

- När ska livsmedel märkas?

- Allergener i livsmedel

- Näringsdeklaration - hur ska den se ut?

- Särskilda regler för vissa livsmedel

- Hur kan etiketten se ut och var ska den

   sitta?

- Ursprungsmärkning av nötkött

- Djupfrysta livsmedel

- Transportförpackningar

 

Lämplig kurstid: 3 - 6 timmar (även andra alternativ kan vara aktuella).

 

Workshop kan ordnas där deltagarna jobbar med sina egna etiketter. Även hur man beräknar näringsvärden.

 

Pris på begäran! Offert skickas!

Kontakt!