Profox Protection for Food Quality and Safety

Lär dig mera om livsmedelssäkerhet och livsmedelshygien. Skräddarsy kursen själv. Du kan få hjälp med detta. Förslag på innehåll:

- Vad är livsmedelssäkerhet?

- Vad finns det för typer av faror?

- Hur man gör med allergener

- Mikrobiologiska faror, bakterier, virus,

   parasiter

- Hygieniska rutiner, rengöring, temperaturer,

    skadedjur, spårbarhet, mottagning,

    personlig hygien mm

- Vad händer vid en matförgiftning?

- Dricksvatten

- Enkla rutiner vid beredning av livsmedel

- Egenkontrollen

- Vad innebär en livsmedelskontroll?

- Myndigheters beslut och överklaganden

 

Lämplig kurstid: 3 - 6 timmar (även andra alternativ kan vara aktuella)

 

Workshop kan ordnas där deltagarna jobbar med sina egna etiketter.

 

Pris på begäran! Offert skickas!

 

Kontakt!

 

Livsmedelssäkerhet och livsmedelshygien

Profox utbildar i

 

- Livsmedelssäkerhet

- Livsmedelshygien

- HACCP

- Lagar och regler,

- Märkning

- Kommunikation

Utbildningarna kan kombineras. Fråga även om andra utbildningar.