Profox Protection for Food Quality and Safety

Lagar och regler

Rådgivning/konsulthjälp

- Livsmedelstillverkare

- Lagar och regler

- Information och märkning

- Dricksvatten

- Restauranger

- Offentliga kök

Profox har erfarenhet från andra områden också. Ring och fråga.

Livsmedelstillverkare

 

Profox har mångårig erfarenhet från livsmedelsbranschen.

- Kött och slakt

- Mejeri

- Grönsaker och bär

- Bageri

- Fisk och fiskprodukter

- Ägg

Målsättning

 

Många av de lagar som finns kan tolkas på ett enkelt sätt. Den tolkning som du har fått behöver inte vara rätt, oavsett från vem den kommer. Du kan få hjälp med att förstå vad reglerna säger. Målet är att det ska vara enkelt, kostnadseffektivt och samtidigt kunna hålla hög livsmedelssäkerhet.

Lösa problem

 

Rådgivningen ska ge hjälp till enkla och kostnadseffektiva lösningar. Du kan få hjälp med att tolka reglerna och att hitta svar på dina frågor. Du kan få hjälp om du har fått krav från myndigheten. Behöver du överklaga kan jag hjälpa dig med det.

Vägledningar

 

I vägledningar har Livsmedelsverket gjort sina tolkningar av livsmedels- lagarna. Du hittar många vägledningar på Livsmedelsverkets hemsida. För att kunna tolka reglerna kan du behöva läsa vägledningar.

Branschriktlinjer

 

En branschorganisation kan göra riktlinjer och få dessa bedömda av Livsmedelsverket och fastställda som nationella riktlinjer. De gäller då som tolkningar av livsmedels- lagarna.

 

Per Nilsson har gjort en av dessa branschriktlinjer och den handlar om matlagning utomhus och att kunna använda eget kök hem.