Profox Protection for Food Quality and Safety

Kommunikation

Rapport

 

Rapporten "Det Goda

Mötet" handlar

positiva exempel från

livsmedelskontrollen.

Den skrev jag 2012 åt

Landsbygdsdepart-

ementet. Klicka på

bilden.

Profox utbildar i

 

- Livsmedelssäkerhet

- Livsmedelshygien

- HACCP

- Lagar och regler,

- Märkning

- Kommunikation

Utbildningarna kan kombineras. Fråga även om andra utbildningar.

Lär dig mera om hur möten mellan företagare och inspektörer fungerar. Skräddarsy kursen själv. Du kan få hjälp med detta. Förslag på innehåll:

- Vad innebär livsmedelskontroll och hur ska

   den gå till?

- Vad säger livsmedelslagstiftningen om

   kontroller?

- Skillnaden mellan revision och inspektion

- Första kontakten vid kontrollen

- Hur bör kontrollen genomföras?

- Avslutande möte

- Rapporten och dess utseende

- Varför blir det fel ibland och vad gör man åt

   det?

- Beslut och överklagande

- Rättigheter för myndigheten och för

   företagaren

 

Lämplig kurstid: 3 - 6 timmar (även andra alternativ kan vara aktuella)

 

Denna kurs kan vara både för företagare och för inspektörer.

 

Pris på begäran! Offert skickas!

 

Kontakt!