Profox Protection for Food Quality and Safety

Kött och slakt

Rådgivning/konsulthjälp

- Livsmedelstillverkare

- Lagar och regler

- Information och märkning

- Dricksvatten

- Restauranger

- Offentliga kök

Profox har erfarenhet från andra områden också. Ring och fråga.

Livsmedelstillverkare

 

Profox har mångårig erfarenhet från livsmedelsbranschen.

- Kött och slakt

- Mejeri

- Grönsaker och bär

- Bageri

- Fisk och fiskprodukter

- Ägg

Bygga nytt eller ändra

 

I lagarna om slakterier finns en hel del detaljer. Men det finns ändå goda möjligheter när du vill bygga nytt eller bygga om. Ska du gå in i lokaler som redan finns måste man ofta kompromissa. Hur skapar du enkla, effektiva lokaler som kostar så lite som möjligt.

Litet eller stort

 

Bygg inte för liten sval eller kylrum. Ytan behöver du för att kunna växa. Behöver du hjälp med att beräkna ytan så ring eller kontakta mig! Slakt och styckning kan ske i samma lokal men är en fördel att det sker i två olika lokaler. I större verksam- heter ska de alltid separeras.

Slakt, vilt, styckning och chark

 

Du kan slakta de olika tama djur som finns i samma slakteri. Hantering av vilt kan också ske där och även fågel. Vad som är möjligt bedöms från fall till fall. Med slakt av egna djur behöver inte mottagningsstall finnas i direkt anslutning till slakteriet.

forts. ...

 

Tillverkning av chark kan ske i samma lokal som styckning, men rök och ugnar bör placeras på annan plats. Rökning kan ske i rök utomhus. Nedkylning av helt kött kan ske ganska långsamt enligt myndigheterna.

Egenkontroll, HACCP

 

Ring eller kontakta mig för hjälp med planritning, kalkyler, investeringsstöd, egenkontroll, HACCP, kontrollprogram för djurskydd, avfallsfrågor, avlopp, dricksvatten, om bygglov behövs och mycket annat.