Profox Protection for Food Quality and Safety

HACCP

Profox utbildar i

 

- Livsmedelssäkerhet

- Livsmedelshygien

- HACCP

- Lagar och regler,

- Märkning

- Kommunikation

Utbildningarna kan kombineras. Fråga även om andra utbildningar.

Lär dig mera om hur HACCP fungerar. Skräddarsy kursen själv. Du kan få hjälp med detta. Förslag på innehåll:

- Vad är HACCP?

- Bakgrunden till HACCP

- Vad säger livsmedelslagen om HACCP?

- Produktbeskrivning

- Faroanalys och förebyggande åtgärder

- Vad är en risk?

- Bestämma CCP:er

- Hur CCP:er övervakas

- Intern revision av HACCP-planen

- Validering av HACCP-planen

- Olika exempel på HACCP-planer

- Praktiska övningar i HACCP-arbetet

(CCP = Kritiska styrpunkter)

 

Lämplig kurstid: 1 - 3 dagar (även andra alternativ kan vara aktuella).

 

Workshop kan ordnas där deltagarna jobbar med sina egna HACCP-planer.

 

Pris på begäran! Offert skickas!

 

Kontakt!