Profox Protection for Food Quality and Safety

Fisk och fiskprodukter

Rådgivning/konsulthjälp

- Livsmedelstillverkare

- Lagar och regler

- Information och märkning

- Dricksvatten

- Restauranger

- Offentliga kök

Profox har erfarenhet från andra områden också. Ring och fråga.

Livsmedelstillverkare

 

Profox har mångårig erfarenhet från livsmedelsbranschen.

- Kött och slakt

- Mejeri

- Grönsaker och bär

- Bageri

- Fisk och fiskprodukter

- Ägg

Bygga nytt eller ändra

 

Lagarna om hantering av fisk är till viss del flexibla. De ger ändå goda möjligheter när du vill bygga nytt eller bygga om. Ska du gå in i lokaler som redan finns måste behöver man ofta kompromissa. Hur skapar du enkla, effektiva lokaler som kostar så lite som möjligt.

Rökning av fisk

 

Rökning av fisk kan ske på flera olika sätt. EU sänkte gränsvärden för PAH (polyaromatiska kolväten).  Dessa gränsvärden har ännu inte trätt i kraft. Undersökningar pågår om det går att uppnå dessa lägre gränsvärden. Detta utförs av Livsmedelsverket.

Godkännande eller anmälan

 

Verksamheter med fisk och fiskprodukter ska i första hand vara godkända av Livsmedelsverket. Godkännande får man efter en slutbesiktning och att allt är ok. Anmälan gör man till miljökontoret i kommunen. Då får du bara sälja till butik och restaurang i närheten.

Egenkontroll, HACCP

 

Vet du inte vilka krav som gäller, ring och fråga eller kontakta mig. Du behöver troligen en HACCP-plan och en provtagningsplan. Egenkontroll kan också vara nödvändig.