Profox Protection for Food Quality and Safety

Egenkontroll och HACCP

Profox har utbildningar i

- Livsmedelssäkerhet

- Livsmedelshygien,

- HACCP

- Lagar och regler,

- Märkning

- Kommunikation

Utbildningarna kan kombineras. Fråga även om andra utbildningar.

Blanketter

 

Du behöver ha en del journaler. Här är några av dem:

Kylar och frysar

Bult pistol vid avlivning

 

Behöver du andra blanketter, så hör av dig och fråga om kostnader!

IP Livsmedel

 

Vi tar fram IP Livsmedel åt dig eller hjälper dig att uppdatera det system som du har.

 

Sigills hemsida

Om IP Livsmedel

 

Hör av dig och berätta så får du en skräddarsydd lösning anpassad efter din verksamhet.

För de flesta livsmedelsverksamheterna ska man göra en faroanalys. Du ska veta vilka faror du har i ditt livsmedelsföretag och vad du gör för att förebygga dem.

 

En del livsmedelsföretag ska göra en HACCP-plan, men inte alla. I HACCP-planen ska du bestämma de kritiska styrpunkterna (CCP). De ska övervakas.

 

Hör av dig och fråga om just ditt livsmedels-företag behöver göra en HACCP-plan. Du får informationen kostnadsfritt.

 

Egenkontrollen består av olika hygieniska rutiner. I ett litet företag kan du ha hela egenkontrollen muntlig. Du slipper troligen att ha de flesta journaler. Även för större företag finns det inga direkta krav vad egen- kontrollen ska innehålla och vilka journaler som ska finnas.

 

Vill du ha hjälp med din egenkontroll och HACCP-plan, så ring. Det gäller alla typer av livsmedelsföretag, även offentliga.

 

Priser skickas på begäran! Offert skickas!

 

Kontakt!