Profox Protection for Food Quality and Safety

Dricksvatten

Rådgivning/

konsulthjälp

- Livsmedelstillverkare

- Lagar och regler

- Information och märkning

- Dricksvatten

- Restauranger

- Offentliga kök

Profox har erfarenhet från andra områden också. Ring och fråga.

Livsmedelstillverkare

 

Profox har mångårig erfarenhet från livsmedelsbranschen.

- Kött och slakt

- Mejeri

- Grönsaker och bär

- Bageri

- Fisk och fiskprodukter

- Ägg

Vad är vatten?

 

Allt vatten som används till rengöring av lokaler, handtvätt, disk och liknande är inte dricksvatten, utan bara vatten. Då gäller inte Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten. Då är inte antalet prover bestämt eller vilka parametrar som ska undersökas eller hur ofta provtagning ska ske. Du bestämmer då själv.

Vad är dricksvatten?

 

Allt vatten som används till att dricka, till drycker och matlagning och i kontakt med livsmedel är dricksvatten. I kontakt kan vara sköljning av livsmedel, livsmedel i saltlag, skållning av grisar osv. Allt detta vatten ska uppfylla Livsmedels-verkets föreskrifter om dricksvatten.

Provtagning av dricksvatten

 

Om du använder dricksvatten ska du skicka in prover för analys. Detta ska ske 2 gånger per år och detta heter normal kontroll. En gång vart 3:e år ska du göra en utvidgad kontroll. Detta gäller om du inte använder mer dricksvatten än 10 kubikmeter per dygn.

Rådgivning/ konsulthjälp

 

Har du frågor kring vatten och dricksvatten, så hör av dig. Du kan både maila och ringa. Ringer du, så lämna meddelande. Du kan få hjälp med vad som gäller, hur du kan tolka reglerna, tolka analyserna, om du behöver rening av vattnet.

per.nilsson (at) ptofox.se

Tfn: 0703 (-) 25 75 95